31/52

4.4. Balsojuma rezultātu patiesuma apliecinājums un sēdes slēgšana

Pēc protokola augšupielādes sistēmā jāapliecina tā patiesums:

 • Atveriet konkrētā iepirkuma šķirkli Sēdes.

 • Pārvietojieties uz formas apakšējo daļu un nospiediet pogu image55.png .

 • Uznirstošajā logā Dokumenta apstrādes uzsākšana norādiet, kura persona veiks šo darbību, kā arī izpildes termiņu – datumu un laiku.

 • Nospiediet pogu image55.png .

 • Pēc šīs darbības veikšanas personai, kurai jāapliecina protokola kopija, jāautentificējas sistēmā.

 • Pēc tam jāatver konkrētā iepirkuma šķirklis Sēdes un jānospiež poga image56.png .

 • Sistēmas brīdinājuma logā nospiediet pogu Turpināt.

 • Izvēršamajā blokā Protokola apstiprināšanas vēsture redzams, ka sēdes protokola kopijas apliecināšanas uzdevums ir izpildīts.~~ image57.png

 • Tagad slēdziet sēdi, nospiežot pogu image58.png .

 • Tiek atvērts sistēmas brīdinājuma logs, kurā tiek paskaidrots, ka nepieciešams iniciēt iepirkuma datu publicēšanu, nosūtot paziņojumu Iepirkuma uzraudzības birojam.

 • Uzklikšķiniet uz hipersaites sistēmas brīdinājuma logā. Tiek atvērts konkrētā iepirkuma šķirklis Pamatdati, kurā redzams, ka iepirkuma statuss ir Apstiprināts.~~ image59.png

Protokola kopijas apliecināšana un sēdes slēgšana

Sēdi ir iespējams slēgt tikai pēc tam, kad ir apliecināta protokola kopija un visi komisijas locekļi ir izpildījuši uzdevumu.

Apliecināt protokola kopiju

Protokola apstiprināšanas vēsture