32/52

4.5. Ārpus sistēmas ar LVRTC uzturēto drošo elektronisko parakstu parakstīta protokola pievienošana un pārbaude

Ja sēde jau ir notikusi ārpus sistēmas, balsošana veikta un rezultāti jau ir atspoguļoti protokolā, kas ir parakstīts ar LVRTC uzturēto drošo elektronisko parakstu, tad šo dokumentu ir iespējams pievienot sistēmā un veikt elektroniskā dokumenta pārbaudi:

 • Atveriet konkrētās iepirkuma sagataves šķirkli Sēdes.

 • Sameklējiet sēdi, kurai pievienosiet protokolu, un uzklikšķiniet uz tās numura vai hipersaites.

 • Lai pievienotu protokolu, kurš jau sagatavots kā elektroniska formāta datne ar LVRTC uzturēto drošo elektronisko parakstu, izvēršamajā blokā Protokols uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.~~ image60.png

 • Tiek atvērts uznirstošais logs Dokumenta uzturēšana, kura laukā Nosaukums ierakstiet dokumenta nosaukumu.

 • Nospiediet pogu Izvēlēties datni, sameklējiet to un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

 • Tagad elektroniski parakstīts protokols ir augšupielādēts sistēmā, un sarakstā redzams pievienotā protokola nosaukums, kā arī statuss Veiksmīgi augšupielādēts.

 • Nospiediet pogu Saglabāt.

 • Izvēršamajā blokā Protokols redzama pievienotā datne un lejupielādes ikona, uzklikšķiniet uz tās.~~ image61.png

 • Uznirstošajā loga Datņu lejupielāde uzklikšķiniet uz aplīša ikonas, kur E-paraksta pārbaudei redzams statuss nav bijusi uzsākta.~~ image62.png

 • Uznirstošajā logā Elektroniskā paraksta pārbaude nospiediet pogu Veikt pārbaudi.

 • Ja process noritēja veiksmīgi, uznirstošajā logā Datņu lejupielāde E-paraksta pārbaudei redzams statuss notiek pārbaude.~~ image63.png

 • Uzklikšķiniet vēlreiz uz aplīša ikonas pievienotās datnes rindas labajā malā.

 • Uznirstošā loga Elektroniskā paraksta pārbaude izvēršamajā blokā Parakstu pārbaude ir redzama informācija par paraksta datumu, parakstītāju un sertifikāta derīguma termiņu.

 • Lai turpinātu darbu ar sēdes slēgšanu, nepieciešams aizvērt uznirstošos logus.

 • Tā kā iepirkumu komisijas sēdei ir pievienots elektroniski parakstīts dokuments, slēdziet sēdi, nospiežot pogu Slēgt vēsturisko sēdi.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstīta protokola pievienošana un pārbaude

Nepieciešamības gadījumā paraksta pārbaudi var veikt atkārtoti, nospiežot pogu Veikt atkārtotu pārbaudi.

Balsojuma rezultāti

Protokols