Saturs

1. Darba sākšana e-konkursu apakšsistēmā

2. Iepirkuma dati e-konkursu apakšsistēmā

3. Piedāvājuma projekta sagatavošana

4. Piedāvājuma iesniegšanas process

Pašpārbaudes tests