44/55

4.5. Piedāvājuma un paraksta atsaukšana

Ja iesniegtā piedāvājuma datos konstatējāt kļūdu, tad, lai to labotu, piedāvājums un paraksts vispirms ir jāatsauc.

Pēc šo darbību veikšanas piedāvājums un tā daļas atkal būs statusā Projekts, un būs iespējams veikt izmaiņas. Pēc labojumu veikšanas piedāvājuma iesniegšanas process jāatkārto:

  • Jāveic piedāvājuma pārbaude.

  • Piedāvājums jāparaksta.

  • Jāiesniedz.

Lai atsauktu parakstītu piedāvājumu:

  • Atveriet piedāvājuma šķirkli Iesniegšana.

  • Formas apakšā nospiediet pogu image103.png .

  • Piedāvājuma un tā daļu statuss mainās uz Parakstīts.

  • Nospiediet pogu image104.png .

  • Tiek atvērts sistēmas logs ar brīdinājumu, kurā nospiediet pogu Turpināt.

  • Piedāvājuma un tā daļu statuss mainās uz Projekts.

Piedāvājuma un paraksta atsaukšana

Piedāvājumu var atsaukt līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājuma atsaukšana

Paraksta atsaukšana