19/55

3.1. Piedāvājuma projekta veidošana un interesējošo iepirkuma daļu norādīšana

Piedāvājuma projektu var veidot tikai tāds lietotājs, kuram ir piešķirtas atbilstošās lomas darbam e-konkursu apakšsistēmā. Detalizētu informāciju, kā to veikt, skatiet 1.5. Organizācijas profila sagatavošana darbam.

Ja pasūtītājs iepirkumu ir dalījis daļās un piedāvājuma sagatavošanas nosacījumos nav norādījis, ka piedāvājums jāiesniedz visām daļām, tad pretendents var norādīt iepirkuma daļas, kurām iesniegs piedāvājumu.

  • Atveriet iepirkuma datus, šķirklī Iepirkumi uzklikšķinot uz interesējošā iepirkuma nosaukuma hipersaites.

  • Šķirklī Pamatdati nospiediet pogu~~ image38.png

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Piedāvājuma izveide un iepirkuma daļu izvēle, kurā redzami iepirkuma dati, piedāvājuma nosaukums un galvenā atbildīgā kontaktpersona, kā arī iepirkuma daļas.

  • Uzklikšķiniet uz tām iepirkuma daļām, kurām iesniegsiet piedāvājumu. image39.png

  • Tālāk iespējami divi scenāriji:

  • lai turpinātu darbu ar piedāvājuma projektu, nospiediet pogu image40.jpg ;

  • lai aizvērtu piedāvājuma projektu un strādātu ar to citā, sev izdevīgā laikā, nospiediet pogu image41.jpg . Pēc tam saglabāto piedāvājuma projektu varēsiet atrast šķirklī Piedāvājumi un turpināt darbu.

Pēc datu saglabāšanas piedāvājuma projektam automātiski tiek piešķirts nosaukums, kas ietver konkrētā iepirkuma numuru.

Piedāvājuma projekta izveidošana

Poga Izveidot piedāvājumu ir pieejama lietotājam, kuram sistēmā ir vismaz viena no lomām Piegādātāja paraksttiesīgā persona, Piegādātāja piedāvājuma sagatavotājs vai Piegādātāja vadītājs.

Sākotnēji veikto iepirkuma daļu izvēli procesa gaitā būs iespējams mainīt.

Iepirkuma daļas

Piedāvājuma projekts