25/55

3.7. Dokumenta nosūtīšana uz E-adresi

Lai EIS varētu izmantot E-adresi, piegādātājam:

  • jāreģistrē E-adrese;

  • jāaktivizē E-adreses konts;

  • jānorāda E-adrese organizācijas profilā. image55.png

Detalizēts skaidrojums par E-adresi atrodams:

https://mana.latvija.lv/e-adrese-juridiskam-personam

https://www.latvija.lv/Lvp/BUJEadrese

Dokumenta nosūtīšana uz E-adresi ir iespējama, ja:

  • dokumenta statuss ir reģistrēts;

  • dokumenta veids – pretendentu jautājumi, komisijas atbildes un skaidrojumi, jautājumi/paziņojumi pretendentiem, pretendentu skaidrojumi, paziņojumi par aritmētisko kļūdu labojumiem, atbildes par aritmētisko kļūdu labojumiem, rezultātu paziņojumi pretendentiem, līgumi un sūdzības.

Lai EIS reģistrētu dokumentu nosūtītu/pārsūtītu uz E-adresi, veiciet šādas darbības.

  • Dokumenta ieraksta rindiņā uzklikšķiniet uz image56.png vai image57.png ikonas. Ikonas izskats ir atkarīgs no dokumenta veida, kuru sūtīsiet.

  • Tiek atvērts logs, kurā nospiediet pogu image58.png .

  • Uznirstošā loga Dokumenta nosūtīšana uz e-adresi izvēršamajā blokā Nosūtīšana adresātiem atzīmējiet izvēles rūtiņu adresāta rindiņas sākumā, image59.png vai, ja nepieciešams, ierakstiet adresi izvēršamā bloka Nosūtīšana uz papildus e-adresēm laukā image60.png un pievienojiet adresi sarakstam, uzklikšķinot uz saspraudes ikonas.

  • Nospiediet pogu image58.png .

Pēc tam dokumenta rindiņas laukā DIV statuss redzams darbības rezultāts:~~ image61.png (Nogādāts) vai image62.png (Netika nogādāts)

Lai skatītu nosūtīšanas statusu vēsturi, uznirstošajā logā Dokumenta nosūtīšana uz e-adresi uzklikšķiniet uz dokumenta statusa ikonas.

image63.png

Dokumenta nosūtīšana uz E-adresi

Ja sūtījums ir adresēts vairākiem adresātiem un, ja kādam no tiem sūtījums netika nogādāts, piemēram, EIS nav korekti norādīta E-adrese vai arī E-adrese ir deaktivēta, tad sūtījums netiks piegādāts nevienam no adresātiem un DIV statuss būs Netika nogādāts.

E-adrese

Latvija.lv

Dokumentu nosūtīšana uz e-adresi