30/55

3.12. Darbs ar sagatavotām veidnēm

Ja iepirkuma prasībās ir definēts, ka jāpievieno dati pasūtītāja speciāli sagatavotā veidnē, tad veiciet šādas darbības:

  • vispirms lejupielādējiet veidni;

  • pēc tam veidnē ievadiet prasītos datus un saglabājiet to savā datorā;

  • un tad pievienojiet (augšupielādējiet) aizpildītās veidnes datni prasības datiem.

Lai lejupielādētu pasūtītāja sagatavoto veidni:

  • Atveriet konkrētās prasības datu ievades formu, prasības labajā pusē uzklikšķinot uz image66.png .

  • Uznirstošā loga Piedāvājuma ievade izvēršamajā blokā Paskaidrojošie dokumenti un pielikumi nospiediet lejupielādes pogu image72.png .~~ image73.png

  • Uznirstošajā logā Datņu lejupielāde uzklikšķiniet uz veidlapas nosaukuma vai arī, ja veidlapas ir vairākas, nospiediet pogu Lejupielādēt visas datnes (.zip).~~ image74.png

Pēc veidnes lejupielādes saglabājiet prasības datu ievades formu kā melnrakstu, nospiežot pogu Saglabāt kā melnrakstu. Pēc tam sameklējiet lejupielādēto veidni un ievadiet prasītos datus. Aizpildītās veidnes datnes augšupielāde notiek analoģiski kā jebkuras citas datnes pievienošana.

Darbs ar veidnēm

Parasti, lejupielādējot datnes no pārlūkprogrammas, tās tiek ievietotas Jūsu datora mapē Downloads (Lejupielādes).

Veidne

Saglabāt kā melnrakstu