30/38

4.4. Piedāvājuma iesniegšana

Pēc piedāvājuma parakstīšanas tas jāiesniedz.

Lai iesniegtu parakstītu piedāvājumu:

  • Atveriet parakstīta piedāvājuma šķirkli Iesniegšana.

  • Formas apakšā nospiediet pogu image50.png image51.png image52.png .

  • Piedāvājuma statuss mainās uz Iesniegts image53.png , un arī izvēlēto daļu statuss mainās uz Iesniegts.~~ image54.png

Piedāvājuma iesniegšana

Piedāvājums pēc parakstīšanas ir obligāti jāiesniedz. Ja ekrānformā nav redzama poga Iesniegt piedāvājumu, atjaunojiet ekrānformu, nospiežot taustiņu F5.

Piedāvājuma iesniegšana