42/55

4.3. Piedāvājuma parakstīšana

Pēc piedāvājuma pārbaudes jāuzsāk tā parakstīšana. Parakstīt piedāvājumu var tikai lietotājs, kas ir norādīts kā piedāvājuma parakstītājs. Savukārt, kā piedāvājuma parakstītāju var norādīt tikai lietotāju ar lomu Piegādātāja paraksttiesīgā persona.

Lai parakstītu piedāvājumu:

  • Atveriet pārbaudītā piedāvājuma šķirkli Iesniegšana.

  • Izvēršamajā blokā Pretendenta izvēlētās iepirkuma daļas piedāvājuma iesniegšanai nospiediet pogu image93.png .

  • Uznirstošajā logā Pretendenta daļu izvēle piedāvājuma iesniegšanai atzīmējiet parakstīšanai paredzētās daļas, uzklikšķinot uz atbilstošajām izvēles rūtiņām.

  • Nospiediet pogu image94.png .

  • Pēc šīs darbības veikšanas gan daļai, gan piedāvājumam mainās statuss uz Iniciēta parakstīšana.

  • Ja esat piegādātāja paraksttiesīgā persona, variet turpināt darbu un formas apakšējā daļā nospiediet pogu image95.png . Ja norādītais piedāvājuma parakstītājs ir cita persona, tad darbība jāveic tieši šim lietotājam. Pēc piedāvājuma parakstīšanas nepieciešams atjaunot ekrānformu (F5).

  • Piedāvājuma statuss mainās uz Parakstīts image96.png un arī tā izvēlēto daļu statuss mainās uz Parakstīts.

image97.png

Piedāvājuma parakstīšana

Ja piedāvājuma apkopojuma datne (.zip) nav izveidojusies, par ko liecina sistēmas paziņojums, atkārtoti jānospiež poga Parakstīt piedāvājumu.

Piedāvājuma parakstīšana