46/55

4.7. Iepirkuma komisijas jautājumi un atbildes uz tiem

Ja iepirkumu komisijai, vērtējot piedāvājumu, ir radušies precizējoši jautājumi, izmantojot sistēmas piedāvātās iespējas, tie tiek nosūtīti piegādātājam.

Lai iepazītos ar iepirkumu komisijas jautājumiem:

 • Atveriet iepirkuma šķirkli Dokumenti;

 • Blakus izvēršamā bloka nosaukumam Jautājumi/paziņojumi pretendentiem redzams atsūtīto jautājumu skaits.~~ image107.png

 • Izvērsiet bloku – tajā redzama informācija par jautājumu, kā, piemēram, jautājuma nosaukums, atbildes sniegšanas termiņš, kā arī, vai uz konkrēto jautājumu atbilde jau ir sniegta.

 • Uzklikšķiniet uz i-burta ikonas.

 • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana uzklikšķiniet uz lejupielādes ikonas.

 • Tiek lejupielādēta jautājuma datne, iepazīstieties ar tās saturu un sagatavojiet savu atbildes datni.

Lai nosūtītu iepirkuma komisijai sagatavoto atbildi:

 • Atveriet iepirkuma šķirkli Dokumenti;

 • Izvērsiet bloku Pretendentu skaidrojumi un uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

 • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana ierakstiet atbildes nosaukumu un norādiet obligāto lauku informāciju.

 • Izvēršamajā blokā Datnes uzklikšķiniet uz pogas izvēlēties datni (Choose File), sameklējiet to un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

 • Lai būtu saprotams, uz kuru iepirkuma komisijas jautājumu ir sniegta atbilde, izvēršamajā blokā Saistītie dokumenti atzīmējiet atbilstošo izvēles rūtiņu.

 • Pēc tam nospiediet pogu Iesniegt (sistēmas paraksts).

 • Ja process noritēja veiksmīgi atbildes statuss ir Reģistrēts.

Ja nepieciešams, reģistrētu atbildi iespējams nosūtīt uz E-adresi – atveriet dokumenta ieraksta rindiņu un logā Dokumenta uzturēšana nospiediet pogu Nosūtīt uz e-adresi. Detalizētāku skaidrojumu, kā veikt šo darbību, skatiet 3.7. Dokumenta nosūtīšana uz E-adresi.

Iepirkuma komisijas jautājumi

Ievērojiet, ka atbilde jāsniedz norādītajā termiņā. Ja nepieciešams, jālūdz pagarināt atbildes sniegšanas termiņu.

Jautājumi pretendentam

Pretendenta skaidrojumi