33/38

4.7. Iepirkuma komisijas jautājumi un atbildes uz tiem

Ja iepirkumu komisijai, vērtējot piedāvājumu, ir radušies precizējoši jautājumi, izmantojot sistēmas piedāvātās iespējas, tie tiek nosūtīti piegādātājam.

Lai iepazītos ar iepirkumu komisijas jautājumiem:

 • Atveriet konkrētā piedāvājuma šķirkli Dokumenti;

 • Blakus izvēršamā bloka nosaukumam Jautājumi/paziņojumi pretendentiem redzams atsūtīto jautājumu skaits.~~ image59.png

 • Izvērsiet bloku – tajā redzama informācija par jautājumu, kā, piemēram, jautājuma nosaukums, atbildes sniegšanas termiņš, kā arī, vai uz konkrēto jautājumu atbilde jau ir sniegta.

 • Uzklikšķiniet uz i-burta ikonas.

 • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana uzklikšķiniet uz lejupielādes ikonas.

 • Tiek lejupielādēta jautājuma datne, iepazīstieties ar tās saturu un sagatavojiet savu atbildes datni.

Lai nosūtītu iepirkuma komisijai sagatavoto atbildi:

 • Atveriet konkrētā piedāvājuma šķirkli Dokumenti;

 • Izvērsiet bloku Pretendentu skaidrojumi un uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

 • Uznirstošajā logā Dokumenta uzturēšana ierakstiet atbildes nosaukumu un norādiet obligāto lauku informāciju.

 • Izvēršamajā blokā Datnes uzklikšķiniet uz pogas izvēlēties datni (Choose File), sameklējiet to un nospiediet pogu Open vai Atvērt.

 • Lai būtu saprotams, uz kuru iepirkuma komisijas jautājumu ir sniegta atbilde, izvēršamajā blokā Saistītie dokumenti atzīmējiet atbilstošo izvēles rūtiņu.

 • Pēc tam nospiediet pogu Iesniegt (sistēmas paraksts).

 • Ja process noritēja veiksmīgi šķirkļa augšpusē redzams sistēmas paziņojums, ka atbilde ir iesniegta iepirkuma komisijai.

Iepirkuma komisijas jautājumi

Ievērojiet, ka atbilde jāsniedz norādītajā termiņā. Ja nepieciešams, jālūdz pagarināt atbildes sniegšanas termiņu.

Jautājumi pretendentam

Pretendenta skaidrojumi