26/55

3.8. Vispārējā informācija par iepirkuma prasībām

Piedāvājuma sagatavošana ir iespējama divos veidos:

  • Piedāvājuma sagatavošana sistēmas ietvaros, vienkāršā un lietotājam draudzīgā veidā, aizpildot jau sagatavotu formu laukus atbilstoši pasūtītāja definētajām prasībām. Iepirkumam parasti tiek definētas atlases, tehniskās un finanšu prasības. Ja iepirkums ir dalīts daļās, tad definēto prasību informācija jānorāda katrai daļai.

  • Piedāvājuma sagatavošana ārpus sistēmas, kas ir sarežģīts process un prasa tehniskās priekšzināšanas darbā ar PDF formām. Šim nolūkam ir izmantojama šķirkļa Daļas izvēršamais bloks Piedāvājuma sagatavošana ārpus sistēmas.

Iepirkuma prasības redzamas piedāvājuma projekta šķirklī Daļas, kurā tiek ievadīti piedāvājuma dati. Ja iepirkums sastāv no vairākām daļām, tad, lai apskatītu interesējošās daļas prasības, sākotnēji izvēlieties tās nosaukumu laukā Piedāvājums iepirkuma daļai.~~ image64.png

Lai ērtāk varētu veikt datu ievadi, katra no prasībām ir izkārtota atsevišķā izvēršamajā blokā.

Šķirklī Daļas iepirkuma prasības ir izkārtotas šādā secībā:

  • Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības;

  • Tehniskā piedāvājuma prasības;

  • Finanšu piedāvājuma prasības;

  • Citas prasības.

Atverot šķirkli Daļas, atlases prasības jau redzamas izvērstā veidā. Datu aizpildīšanu var sākt ar jebkuru no prasībām.

Iepirkuma prasību apskate

Ja iepirkuma prasības aizpildīsiet sistēmā, izvēršamais bloks Piedāvājuma sagatavošana ārpus sistēmas nav jāizmanto.

Šķirklis daļas

Iepirkuma prasības