31/55

3.13. Piedāvājuma datu norādīšana, ja ir paredzēts ESPD

3.13.1. Informācija par dalību prekvalifikācijas sistēmās

Ja Jūsu rīcībā ir prekvalifikācijas dokuments, piemēram, atbilstošs serifikāts, tad attiecīgas ESPD prasības var aizpildīt, atsaucoties uz šo dokumentu. Ja dokumenta, uz kuru atsaukties nav, tad informācija nav jāievada, jo logā Dalība prekvalifikācijas sistēmās jau ir atzīmēta noklusētā vērtība – .

Varat rīkoties divejādi.

  • Informāciju par prekvalifikācijas dokumentu sākotnēji pievienot organizācijas datiem un pēc tam, veidojot konkrētu piedāvājumu, ielasīt informāciju no organizācijas datiem.

  • Veidojot konkrētu piedāvājumu, manuāli ierakstīt prasīto informāciju par prekvalifikācijas dokumentu.

Lai piedāvājumā norādītu informāciju par dalību prekvalifikācijas sistēmās, veiciet šādas darbības.

  • Atveriet piedāvājuma projektu.

  • Šķirkļa Pretendents izvēršamajā blokā Informācija par dalību prekvalifikācijas sistēmās uzklikšķiniet uz plus zīmes ikonas image45.png .

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Dalība prekvalifikācijas sistēmās, kurā atzīmējiet izvēli – .

  • Ja organizācijas datos ziņas ir pievienotas – ielasiet tās no Organizācijas datiem, nospiežot pogu image75.png . Ja organizācijas datos ziņas nav pievienotas – aizpildiet lauku vērtības manuāli.

  • Nospiediet pogu image76.png .

  • Tiek atvērts brīdinājuma logs, kurā nospiediet pogu image77.png .

Tagad izvēršamajā blokā Informācija par dalību prekvalifikācijas sistēmās redzama ievadītā informācija. Ja jūsu rīcībā ir vairāki sertifikāti, līdzīgā veidā pievienojiet arī pārējos.

Nepieciešamības gadījumā ievadīto informāciju var labot image78.png vai dzēst image79.png .

Dalība prekvalifikācijas sistēmās

Ja organizācijas datos veicāt izmaiņas prekvalifikācijas dokumentos, izvēršamā bloka Informācija par dalību prekvalifikācijas sistēmās dati jāaktualizē – jāatver atkārtoti un no jauna jāielasa.

ESPD

Prekvalifikācijas sistēmas