21/55

3.3. Pretendenta datu norādīšana, ja iesniedzējs ir personu apvienība

Lai norādītu pretendenta datus, ja piedāvājuma iesniedzējs būs personu apvienība, kura iepriekš ir reģistrēta EIS:

  • Atveriet piedāvājuma projektu.

  • Šķirklī Pretendents izvēršamā bloka Informācija par pretendentu un personu apvienību laukā Dalības veids atzīmējiet izvēli Personu apvienība.

  • Tiek atvērts papildu lauks Personu grupas nosaukums, kurā ierakstiet personu apvienības nosaukumu. Pēc tam nospiediet pogu Saglabāt.~~ image44.png

  • Tagad kļūst pieejams izvēršamais bloks Informācija par pretendentu/personu apvienības/pilnsabiedrības dalībniekiem, kurā jau ir redzami piedāvājuma iesniedzēja organizācijas dati.

  • Uzklikšķiniet uz image45.png .

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Pretendenta reģistrācija, kurā pretendents veiciet pretendenta meklēšanu.

  • Pēc tam saglabājiet datus, nospiežot pogu Saglabāt.

Personu apvienības datu norādīšana

Atcerieties, kā personu apvienības dalībniekus, iespējams pievienot tikai EIS reģistrētus piegādātājus.

Pretendenta dati

Personu apvienība