45/55

4.6. Piedāvājumu atvēršanas protokola un finanšu piedāvājumu apkopojuma saņemšana

Pēc piedāvājumu atvēršanas pircēja iepirkuma komisijas dalībnieki ģenerē atvēršanas sanāksmes protokolu un finanšu piedāvājumu kopsavilkumu. Šos dokumentus sistēmā var apskatīt gan autorizēts lietotājs, gan arī tāds, kas ir viesa statusā.

Ja darbojaties sistēmā viesa statusā, lai lejupielādētu atvēršanas sanāksmes protokolu un finanšu piedāvājumu kopsavilkumu, rīkojieties šādi:

  • Šķirklī Iepirkumi sameklējiet interesējošo iepirkumu, kā redzams tā statuss ir Piedāvājumi atvērti.~~ image105.png

  • Uzklikšķiniet uz iepirkuma nosaukuma hipersaites un izvērsiet bloku Dokumenti;

  • Dokumentu sarakstā sameklējiet atvēršanas sanāksmes protokolu un atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājuma kopsavilkumu lejupielādējiet tos.~~ image106.png

  • Atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkumā redzama apkopojuma datne.

Ja esat autentificēts lietotājs, atvēršanas sanāksmes protokolu un finanšu piedāvājumu kopsavilkumu atradīsiet gan konkrētā iepirkuma šķirkļa Dokumenti izvēršamajā blokā Aktuālie iepirkuma dokumenti, gan arī šķirklī Atvēršana.

Piedāvājumu atvēršanas protokola un finanšu piedāvājumu apkopojuma saņemšana

Šos dokumentus sistēmā var apskatīt gan autorizēts lietotājs, gan arī tāds, kas ir viesa statusā.

Sēdes protokols

Finanšu piedāvājuma apkopojums