28/55

3.10. Datņu pievienošana

Ja pasūtītājs ir norādījis, ka nepieciešams pievienot datni, rīkojieties šādi:

  • Sākotnēji sagatavojiet prasīto datni savā datorā.

  • Atveriet konkrētās prasības datu ievades formu.

  • Pievienojiet sagatavoto datni.

  • Tālāk iespējami divi scenāriji:

  • Ja vēlaties turpināt ievadīt iepirkuma prasības datus, nospiediet pogu Saglabāt kā melnrakstu.

  • Ja darbs ar iepirkuma prasību jau pabeigts, nospiediet pogu Saglabāt kā pabeigtu. Ja nav ievadīti visi prasībai obligāti pievienojamie dati, prasību nevar atzīmēt kā pabeigtu tiek atvērts sistēmas brīdinājums.

Datņu pievienošana

Ja datnes izmērs pārsniedz 8 MB, tā pievienošana ir jāveic īpašā veidā, vispirms saglabājot to FTP serverī.

Datņu pievienošana