20/55

3.2. Atbildīgo personu maiņa

Ja piedāvājuma sagatavošanas gaitā rodas nepieciešamība mainīt par piedāvājuma projektu atbildīgo personu:

  • Atveriet piedāvājuma projekta šķirkli Pretendents.

  • Izvēršamajā blokā Informācija par pretendentu un personu apvienību nospiediet pogu image42.png .

  • Pēc tam izvēršamajā blokā Piedāvājuma izveide norādiet personu, kura būs par piedāvājumu Galvenā atbildīgā kontaktpersona, izvēloties to no saraksta.~~ image43.png

  • Saglabājiet ievadīto informāciju, nospiežot pogu Saglabāt.

Atbildīgās personas norādīšana

Mainīt iespējams tikai galveno atbildīgo kontaktpersonu.

Galvenais atbildīgais

Atbildīgais