50/55

5.1. DIS datu apskate

Iepirkuma, ar kuru tiek veidota Dinamiskā iepirkumu sistēma (DIS virsiepirkums), datu apskate ir veicama tieši tāpat kā jebkurā citā iepirkumā. Iepirkuma datus var apskatīt gan sistēmā reģistrēts lietotājs, gan arī tāds, kas ir statusā viesis.

Lai apskatītu tāda DIS virsiepirkuma datus, kuram ir pieņemts lēmums par DIS izveidi, iekļaujot atlasītos Kandidātus DIS:

  • Sameklējiet interesējošo iepirkumu – atveriet izvēršamo bloku Iepirkumu meklētājs, noklikšķiniet uz image110.png un norādiet vērtību, ka DIS ir piemērota;

  • Nospiediet pogu image111.png .

Tiek atlasīti iepirkumi, kuriem DIS ir piemērota – gan DIS virsiepirkumi, gan arī iepirkumi DIS ietvaros.

  • Pēc tam uzklikšķiniet uz interesējoša DIS virsiepirkuma hipersaites.

Tiek atvērta informācija par izvēlēto iepirkumu. Informācija ir izkārtota vairākos izvēršamos/sakļaujamos blokos.

  • Šķirkļa Pamatdati izvēršamajā blokā Iepirkuma pamatdati redzams, ka šim iepirkumam ir piemērojams DIS.

  • Tā kā esam atvēruši DIS virsiepirkuma datus, tad laukā DIS virsiepirkums (daļa) redzama vērtība Nav. Savukārt Iepirkumiem DIS ietvaros šajā laukā tiek atspoguļots virsiepirkuma nosaukums.

  • Izvēršamajā blokā Dinamiskā iepirkumu sistēma redzams DIS dalībnieku saraksts un dalības termiņš.

Ja esat autentificēts lietotājs un vēlaties iesniegt dalības pieteikumu, lai tiktu iekļauts DIS, loga apakšējā daļā ir pieejama poga image112.png .

Ja iepirkums ir sadalīts daļās:

  • izvēršamajā blokā Iepirkuma daļas uzklikšķiniet uz image113.png ikonas;

  • uznirstošā loga Iepirkuma daļa izvēršamajā blokā Dinamiskā iepirkumu sistēma redzams DIS dalībnieku saraksts un dalības termiņš.

DIS datu apskate

Izvēršamajā blokā Dinamiskā iepirkumu sistēma aktīvie DIS dalībnieki redzami trekninātiem burtiem.

DIS iepirkumi

DIS iepirkuma informācija