22/55

3.4. Apakšuzņēmēju datu ievade

Ja iepirkuma realizēšanai tiks piesaistīti apakšuzņēmēji, šie dati jānorāda piedāvājuma projekta šķirkļa Pretendents izvēršamajā blokā Apakšuzņēmēji.

Lai pievienotu datus par apakšuzņēmēju vai informāciju par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās:

  • Uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.~~ image46.png

  • Uznirstošajā logā Pretendenta reģistrācija ievadiet prasīto informāciju par apakšuzņēmēju vai informāciju par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās.

  • Ja pievienojat apakšuzņēmēju, norādiet informāciju par veicamajiem darbiem – iepirkuma daļu, kurā piedalīsies apakšuzņēmējs, un veicamo darbu procentuālo apjomu.~~ image47.png

  • Ja pievienojat personas, uz kuru iespējām balstīsieties, norādiet iepirkuma daļu un iepirkuma prasību, kas tiks nodrošināta.~~ image48.png

Apakšuzņēmēju datu ievade

Uznirstošajā logā Pretendenta reģistrācija sistēmā reģistrētu organizāciju sameklēsiet ātrāk, ja laukā Sistēmā reģistrēta organizācija sāksiet rakstīt tās nosaukumu.

Apakšuzņēmēji