52/55

5.3. Piedāvājuma iesniegšana iepirkumā DIS ietvaros

Piedāvājumu iesniegšana notiek līdzīgi kā jebkurā citā iepirkumā.

 • Atveriet iepirkuma datus, šķirklī Iepirkumi uzklikšķinot uz interesējošā iepirkuma nosaukuma hipersaites.

 • Šķirkļa Pamatdati izvēršamā bloka Iepirkuma pamatdati laukā DIS virsiepirkums (daļa) redzams tā virsiepirkuma nosaukums, kura ietvaros DIS iepirkums tiek veidots.

Lai izveidotu piedāvājuma sagatavi:

 • šķirklī Pamatdati nospiediet pogu image120.png ;

 • tiek atvērts uznirstošais logs Piedāvājuma izveide un iepirkuma daļu izvēle, kurā redzami iepirkuma dati, piedāvājuma nosaukums un galvenā atbildīgā kontaktpersona;

 • lai turpinātu darbu ar piedāvājuma projektu, nospiediet pogu image114.png .

Situācijā, ja vēl neesat DIS dalībnieks, redzams skaidrojums, ka sākotnēji jāiesniedz dalības pieteikums un kvalifikācijas dokumenti DIS virsiepirkumā. Ja vēlaties iepazīties ar virsiepirkuma datiem, uzklikšķiniet uz paziņojuma logā redzamās hipersaites.

Situācijā, ja esat DIS dalībnieks, turpiniet darbu ar piedāvājumu jau ierastajā kārtībā:

 • ja nepieciešams, mainiet galveno atbildīgo kontaktpersonu;

 • norādiet piedāvājuma parakstītāju un parakstīšanas veidu;

 • norādiet piedāvājuma iesniedzēju.

Ievadiet prasību datus.

 • Atveriet šķirkli Daļas.

 • Kā redzams, DIS iepirkuma gadījumā, izvēršamajā blokā Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības ir norādīts, ka šim iepirkumam kvalifikācijas un atlases prasības nav paredzētas, jo piegādātāju atbilstība un kvalifikācija tiek vērtēta, tos iekļaujot DIS.

 • Ievadiet pārējo prasību datus.

 • Saglabājiet prasības kā pabeigtas.

Atveriet šķirkli Iesniegšana. Kā redzams – piedāvājums ir statusā image121.png .

Pēc tam veiciet visas secīgās darbības, kas nepieciešamas piedāvājuma iesniegšanai – piedāvājuma pārbaudi, iniciējiet parakstīšanu, parakstiet un iesniedziet to.

Piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu tikai tad, kad tā statuss tiek mainīts uz image118.png .

Piedāvājuma iesniegšana DIS ietvaros

Iepirkumā, kas izsludināts DIS ietvaros, iesniegt piedāvājumu var tikai tie Piegādātāji, kas ir DIS dalībnieki uz attiecīgā iepirkuma izsludināšanas brīdi.

DIS iepirkumi

Piedāvājumi DIS iepirkumos