51/55

5.2. Pieteikuma iesniegšana, lai pievienotos DIS

Ja iepirkuma, ar kuru tiek veidota Dinamisko iepirkumu sistēma, statuss ir Izsludināts, tad piedāvājumu iesniegšana ir veicama tieši tāpat kā jebkurā citā iepirkumā. Apskatīsim situāciju, kā iesniegt pieteikumu, lai tas tiktu iekļauts jau nodibinātā un strādājošā DIS.

  • Sameklējiet interesējošo DIS iepirkumu.

  • Šķirkļa Pamatdati apakšējā daļā nospiediet pogu image112.png .

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Piedāvājuma izveide un iepirkuma daļu izvēle, kurā norādiet galveno atbildīgo personu, kā arī, ja DIS ir sadalīts daļās, tad norādiet daļas, uz kurām pieteiksieties.

  • Nospiediet pogu image114.png .

  • Šķirklī Pretendents, ja tas nepieciešams, norādiet ziņas par apakšuzņēmējiem, personu apvienību vai personālsabiedrību.

Lai pieteikumam pievienotu vienu vai vairākas datnes:

  • šķirkļa Pretendents izvēršamajā blokā Informācija par pretendentu un personu apvienību uzklikšķiniet uz image115.png ;

  • tiek atvērta dokumenta kartiņa, kurā nospiediet pogu Choose File /Pievienot, sameklējiet pievienojamo datni un nospiediet pogu Open vai Atvērt;

  • ja vēlaties saglabāt DIS pieteikumu un vēl neiesniegt Pasūtītājam, nospiediet pogu image116.png ;

  • ja visi dati ievadīti korekti un vēlaties DIS pieteikumu iesniegt Pasūtītājam, nospiediet pogu image117.png .

Pēc DIS pieteikuma iesniegšanas atjaunojiet ekrānformu, nospiežot tastatūras taustiņu F5. Kā redzams, šķirkļa Pretendents izvēršamajā blokā Piedāvājums piedāvājuma statuss ir image118.png .

Informāciju par iesniegto pieteikumu var redzēt arī šķirkļa Dokumenti izvēršamajā blokā DIS pieteikumi.

Ja nepieciešams lejupielādēt pievienoto datni, uzklikšķiniet uz image119.png .

Pieteikums darbam DIS

Ievērojiet, ka DIS pieteikumu var iesniegt tikai lietotājs ar lomu Piegādātāja paraksttiesīgā persona.

DIS pieteikums

Izveidot DIS pieteikumu