8/55

1.5. Organizācijas profila sagatavošana darbam

EIS reģistrēto organizāciju administrators sakārto savas organizācijas datus darbam ar e-konkursu apakšsistēmu:

  • piešķir jau reģistrētiem lietotājiem jaunas lomas, kas ļauj veikt darbības arī e-konkursu apakšsistēmā;

  • reģistrē jaunus lietotājus un piešķir viņiem lomas.

E-konkursu apakšsistēmā ir trīs lietotāju lomas:

Piegādātāja paraksttiesīgā persona – organizācijas paraksttiesīgā persona vai persona, kas pilnvarota parakstīt piedāvājumu komersanta vārdā EIS e-konkursu apakšsistēmā;

Piegādātāja piedāvājuma sagatavotājs persona, kas veic darbības e-konkursu apakšsistēmā, lai sagatavotu un sistēmā saglabātu kā pabeigtu komersanta piedāvājumu;

Piegādātāja vadītājspersona, kas reģistrējas e-konkursu apakšsistēmā kā attiecīga iepirkuma nolikuma saņēmējs un izvēlas atbildīgos par piedāvājuma iesniegšanu attiecīgajam iepirkumam.

Lai EIS jau reģistrētam lietotājam piešķirtu lomu darbam ar e-konkursu apakšsistēmu:

  • Atveriet šķirkli Lietotāji.

  • Lietotāju sarakstā sameklējiet vajadzīgo lietotāju un uzklikšķiniet uz lietotājvārda.~~ image7.png

  • Tiek atvērta lietotāja datu ievades forma. Sadaļā Lietotāja lomas atzīmējiet izvēles rūtiņu pie atbilstošās lomas, tādējādi norādot, kādas darbības šis lietotājs varēs veikt e-konkursu apakšsistēmā.~~ image8.png

  • Pēc datu saglabāšanas lietotājam tiek nosūtīts epasts ar pieejas datiem sistēmai.

Ja Piegādātāja administrators pats strādās arī kā lietotājs ar citu lomu, pēc lomas piešķiršanas jāiziet no sistēmas un jāpieslēdzas atkārtoti.

Ja lietotājs vēl sistēmā nav reģistrēts, jāizveido jauns lietotājs un jāpiešķir lomas darbam ar e-konkursu apakšsistēmu, izmantojot šķirkļa Lietotāji pogu image9.png .

Lomu piešķiršanas process

Lomu piešķiršanas darbības var veikt organizācijas EIS lietotājs ar lomu Piegādātāja administrators. Sistēmā autorizēties ar viedkarti var tikai tie lietotāji, kas ir reģistrēti LR Iedzīvotāju reģistrā.

Piegādātāja paraksttiesīgā persona

Piegādātāja piedāvājuma sagatavotājs

Piegādātāja vadītājs