40/55

4.1. Vispārējā informācija par projekta iesniegšanu

Pēc tam, kad ir ievadīti piedāvājuma dati – aizpildītas visas prasību formas, pievienotas datnes un veidnes, var sākt piedāvājuma iesniegšanas procesu. Piedāvājums tiek uzskatīts par iesniegtu, kad secīgu darbību rezultātā piedāvājuma un tā daļu statuss tiek mainīts uz Iesniegts.

Pēc datu ievades piedāvājuma un tā daļu statuss ir Projekts. Pēc tam tiek veiktas šādas secīgas darbības:

  • piedāvājuma pārbaude (pēc darbības izpildes tiek piešķirts statuss Pārbaudīts);

  • paraksta iniciēšana (pēc darbības izpildes ir statuss Iniciēta parakstīšana);

  • parakstīšana (pēc darbības izpildes tiek mainīts statuss uz Parakstīts);

  • iesniegšana (pēc darbības izpildes ir statuss Iesniegts).

image91.png

Ja radusies datu ievades kļūda, jāveic piedāvājuma un paraksta atsaukšana. Tikai pēc tam iespējams labot datus un iesniegt atkārtoti.

Pārbaude

Parakstīšana

Iesniegšana