27/55

3.9. Prasības datu ievade un saglabāšana

Atkarībā no konkrētās definētās prasības jāprot veikt šādas darbības:

  • atvērt un aizpildīt prasības datu ievades formu;

  • pievienot datnes;

  • lejupielādēt un pievienot pasūtītāja sagatavotās veidlapas.

Lai ievadītu prasības datus:

  • Laukā Piedāvājums iepirkuma daļai izvēlieties tās iepirkuma daļas nosaukumu, kuras prasībām ievadīsiet informāciju.~~ image65.png

  • Atlases prasības jau ir redzamas izvērstā veidā. Ja datu ievadi sāksiet ar citām prasībām, izvērsiet prasību bloku, uzklikšķinot uz tā nosaukuma.

  • Atveriet konkrētās prasības datu ievades formu, prasības labajā pusē uzklikšķinot uz image66.png .

  • Tiek atvērta prasības forma, kuras ievadlaukos ierakstiet vai norādiet prasīto informāciju.

  • Pēc datu ievades dati ir jāsaglabā, un saglabāšanai ir iespējami divi scenāriji:

  • Ja prasībai vēl būs nepieciešams pievienot kādu papildu informāciju, piemēram, aizpildīt pasūtītāja sagatavotu veidni, nospiediet pogu Saglabāt kā melnrakstu. Ja ievadītie prasības dati melnraksta formā tika veiksmīgi saglabāti, ekrāna augšējā daļā būs redzams uzraksts image67.png .

  • Ja visa nepieciešamā informācija jau ir ievadīta vai vērtību ievade vispār nebija pieprasīta, nospiediet pogu Saglabāt kā pabeigtu, tādējādi atzīmējot, ka pie šīs konkrētās prasības vairs nevajadzēs atgriezties.

Prasības datu ievade un saglabāšana

Ja pasūtītājs kādu no prasībām ir definējis kā attiecināmu uz visām pasūtījuma daļām, prasības dati ir jāievada tikai vienu reizi.

Prasības dati