6/55

1.3. Fiziskās personas pašreģistrācija

Lai paātrinātu dalībnieku reģistrāciju Elektronisko iepirkumu sistēmā, tiek piedāvāts izmantot pašreģistrēšanās iespēju. Pašreģistrācija EIS ir iespējama tikai Latvijā reģistrētiem piegādātājiem – fiziskām un juridiskām personām.

Ja fiziska persona ir reģistrēta kā saimnieciskā darbības veicējs un iepirkuma uzvarēšanas gadījumā iepirkuma līgums tiks slēgts ar fizisku personu, tad arī EIS pašreģistrācija jāveic kā fiziskai personai.

Lai pašreģistrētos sistēmā:

  • EIS sākumlapas kreisajā pusē uzklikšķiniet uz ~~ image3.png .

  • Sadaļā Pašreģistrācija uzklikšķiniet uz saites tiešsaistē.~~ image4.png

  • Tiek atvērta Jauna lietotāja pašreģistrācijas forma, kurā nospiediet pogu Turpināt.

  • Veiciet autentifikāciju, izmantojot portāla Latvija.lv piedāvātās iespējas.

  • Izvēlieties, ka pašreģistrācija tiks veikta fiziskajai personai un nospiediet pogu Reģistrēt dalībnieku.~~ image5.png

  • Aizpildiet formas Piegādātāja pašreģistrācija lauku vērtības ar informāciju. Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar zvaigznīti. Ievadot vērtību laukā Dalībnieka kods sistēmā ņemiet vērā, ka tas veidos sistēmas dalībnieka lietotāja vārda nemainīgo daļu – ieteicams rūpīgi pārdomāt koda izveidi. Ievērojiet, ka nedrīkst izmantot speciālos simbolus, garumzīmes un burtu mīkstinājumus. Vēlams kodu veidot kā saīsinājumu no vārda un uzvārda burtiem, ne garāku kā 7 simboli.

  • Nospiediet pogu Reģistrēt dalībnieku.

Pēc veiksmīga pašreģistrācijas procesa EIS automātiski tiek piereģistrēts jauns dalībnieks, un izveidots lietotājs ar lomu Piegādātāja administrators. Lai sistēmā varētu veikt visas nepieciešamās darbības, jaunajam sistēmas dalībniekam pēc tam būs jāpiešķir papildu lomas.

Dalībnieka sākotnējās piekļuves rekvizīti tiks nosūtīti uz reģistrēšanās laikā norādīto piegādātāja administratora e-pasta adresi.

Ja piedāvājumu plāno iesniegt juridiska persona, EIS ir jāreģistrē attiecīgais uzņēmums, izvēloties juridisku personu nevis fizisku personu.

Fiziskas personas pašreģistrācija

Pēc pašreģistrācijas piegādātāja administratoram ir jāpapildina lomu saraksts (skat. 1.6. Organizācijas profila sagatavošana darbam.)

Pašreģistrācija

Fiziskas personas pašreģistrācija

Piegādātāja administrators