48/55

4.9. Iepazīšanās ar konkursa rezultātiem (reģistrētam lietotājam)

Pēc tam, kad iepirkuma komisija savu vērtējumu darījusi zināmu pretendentiem, proti, ir ģenerēts un publicēts vērtēšanas rezultātu apkopojums, iepazīstieties ar iepirkuma rezultātiem.

Ja esat reģistrēts lietotājs, lai iepazītos ar gala ziņojumu rīkojieties šādi:

  • Vispirms sameklējiet interesējošo iepirkumu un uzklikšķiniet uz tā nosaukuma hipersaites.

  • Izvēršamajā blokā Iepirkuma posmi uzklikšķiniet uz posma statusa Piedāvājumu/pieteikumu vērtēšana.

  • Izvēršamajā blokā Posma rezultāti uzklikšķiniet uz image108.png ikonas.

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Dokumenta uzturēšana, kura izvēršamajā blokā Datnes, uzklikšķiniet uz image109.png ikonas.

  • Pēc lejupielādes atveriet dokumentu, lai iepazītos ar tā saturu.

Lai iepazītos ar līgumu:

  • Atveriet šķirkli Dokumenti un pēc tam izvēršamo bloku Līgumi.

  • Uzklikšķiniet uz image108.png ikonas.

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Dokumenta uzturēšana, kura izvēršamajā blokā Datnes, uzklikšķiniet uz image109.png ikonas.

  • Pēc lejupielādes atveriet dokumentu, lai iepazītos ar tā saturu.

Iepazīšanās ar konkursa rezultātiem (reģistrētam lietotājam)

Vērtēšanas rezultātu apkopojums

Novērtēts un piešķirts

Novērtēts un nav piešķirts