41/55

4.2. Piedāvājuma projekta pārbaude

Sistēmā var pārbaudīt, vai dati ievadīti korekti, piemēram, vai pievienots piedāvājuma parakstītājs.

Lai pārbaudītu, vai projekta dati ir ievadīti korekti:

  • Atveriet piedāvājuma projekta šķirkli Iesniegšana.

  • Nospiediet pogu Pārbaudīt piedāvājumu.

image92.png

Veiksmīgas pārbaudes rezultātā tiek atvērts sistēmas paziņojums ar tekstu, ka problēmas nav konstatētas.

Ja pārbaudes rezultātā datos tiek atrastas nepilnības, sistēmas paziņojuma logā tās tiek konkretizētas. Dati jālabo un pārbaudes darbība jāveic atkārtoti.

Projekta pārbaude

Ja pārbaudē nav konstatētas problēmas, piedāvājuma un tā daļu statuss mainās uz Pārbaudīts.

Piedāvājuma pārbaude