24/55

3.6. Jautājumu iesniegšana

Ja, iepazīstoties ar iepirkuma prasībām un dokumentiem, ir radusies nepieciešamība uzdot pasūtītājam jautājumus, to var veikt, izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātās iespējas.

Lai iesniegtu savu jautājumu:

  • Sagatavojiet jautājuma datni kādā no teksta redaktoriem.

  • Atveriet konkrētā iepirkuma datus, uzklikšķinot uz iepirkuma nosaukuma hipersaites.

  • Pēc tam atveriet šķirkli Dokumenti, uzklikšķinot uz šķirkļa nosaukuma.

  • Uzklikšķiniet uz izvēršamā bloka Pretendentu jautājumi un pēc tam uz pluszīmes ikonas.~~ image52.png

  • Uznirstošajā logā Pretendenta jautājums norādiet prasīto informāciju, aizpildot laukus, kas apzīmēti ar *, un pievienojiet sagatavoto jautājumu datni.

  • Iesniedziet izveidoto jautājumu nospiediet pogu Iesniegt (sistēmas paraksts).~~ image53.png

Tagad jautājuma statuss ir Reģistrēts, un tas tiek nosūtīts pasūtītājam. Pasūtītāja atbilde būs redzama šķirkļa Dokumenti izvēršamajā blokā Komisijas atbildes un skaidrojumi.~~ image54.png

Ja nepieciešams, reģistrētu jautājumu iespējams nosūtīt uz E-adresi – atveriet dokumenta ieraksta rindiņu un logā Dokumenta uzturēšana nospiediet pogu Nosūtīt uz e-adresi. Detalizētāku skaidrojumu, kā veikt šo darbību, skatiet 3.7. Dokumenta nosūtīšana uz E-adresi.

Jautājumu iesniegšana

Iesniegt izveidoto jautājumu var tikai tāds lietotājs, kuram ir piešķirta loma Piegādātāja paraksttiesīgā persona.

Ja jautājuma statuss ir Projekts, tas vēl ir jāiesniedz – atverot to atkārtoti un nospiežot pogu Iesniegt (sistēmas paraksts).

Jautājumu iesniegšana