5/55

1.2. Organizācijas reģistrēšanās EIS

Lai izmantotu E-konkursu apakšsistēmu EIS vēl nereģistrēti lietotāji veic šādas darbības:

  • reģistrēšanos EIS;

  • savas organizācijas datu sakārtošanu t.i., izveido lietotājus un piešķir tiesības strādāt ar e-konkursu apakšsistēmu.

Tiek piedāvātas divas iespējas veikt reģistrēšanos:

  • iesniedzot reģistrēšanās dokumentāciju Valsts reģionālās attīstības aģentūrā;

  • pašreģistrēties (skat. 1.3. Fiziskās personas pašreģistrācija un 1.4. Juridiskās personas pašreģistrācija)

Ja reģistrēsieties, iesniedzot dokumentāciju VRAA, būs jāaizpilda:

  • E-iepirkumu sistēmas dalībnieka reģistrācijas pieteikums un sākotnējā administratora pilnvarojums (tas jāparaksta piegādātāju pārstāvēt tiesīgai personai);

  • E-iepirkumu sistēmas dalībnieka sākotnējā pilnvarotā administratora apliecinājums (tas jāparaksta piegādātāja pilnvarotajam atbildīgajam administratoram).

Reģistrācijas veidlapas atrodamas EIS sākumlapas sadaļā Reģistrācijas informācija: Reģistrācijas veidlapas

Pēc veidlapu aizpildīšanas tās jāiesniedz VRAA. Iesniegt iespējams gan:

  • papīra formā;

  • elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektronisko dokumentu uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv vai Valsts reģionālās attīstības aģentūras e-adresi.

Pēc reģistrācijas dokumentu saņemšanas VRAA atbildīgās personas reģistrē organizāciju kā EIS sistēmas dalībnieku un izveido lietotāju ar lomu Piegādātāja administrators. Piegādātāja administrators savā e-pastā saņem pieejas datus sistēmai – lietotāja vārdu, paroli un kodu karti.

Reģistrēšanās EIS sistēmā

EIS nereģistrēti lietotāji

Reģistrācijas veidlapas

Piegādātāja administrators