5/37

1.2. Organizācijas reģistrēšanās EIS

Lai izmantotu E-konkursu apakšsistēmu EIS vēl nereģistrēti lietotāji veic šādas darbības:

  • reģistrēšanos EIS;

  • savas organizācijas datu sakārtošanu t.i., izveido lietotājus un piešķir tiesības strādāt ar e-konkursu apakšsistēmu.

Lai reģistrētos EIS, piegādātājam jāaizpilda un jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā:

  • EIS dalībnieka reģistrācijas pieteikums (tas jāparaksta piegādātāju pārstāvēt tiesīgai personai);

  • piegādātāja administratora pilnvarojums (tas jāparaksta piegādātāju pārstāvēt tiesīgai personai un atbildīgajam administratoram, proti, pilnvarojums jāapstiprina divām personām).

Reģistrācijas veidlapas atrodamas EIS sākumlapas sadaļā Reģistrācijas informācija: Reģistrācijas veidlapas

Pēc veidlapu aizpildīšanas tās jāiesniedz VRAA. Iesniegt iespējams gan:

  • papīra formā;

  • elektroniskā formā ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektronisko dokumentu uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv

Pēc reģistrācijas dokumentu saņemšanas VRAA atbildīgās personas reģistrē organizāciju kā EIS sistēmas dalībnieku un izveido lietotāju ar lomu Piegādātāja administrators. Piegādātāja administrators savā e-pastā saņem pieejas datus sistēmai – lietotāja vārdu, paroli un kodu karti.

Reģistrēšanās EIS sistēmā

EIS dalībnieka reģistrācijas pieteikumu paraksta piegādātāju pārstāvēt tiesīgā persona. Piegādātāja administratora pilnvarojumu paraksta piegādātāju pārstāvēt tiesīgā persona un atbildīgais administrators.

EIS nereģistrēti lietotāji

Reģistrācijas veidlapas

Piegādātāja administrators