38/55

3.14. Ieteikumi pirms piedāvājuma projekta iesniegšanas

Pirms iesniedzat piedāvājumu:

  • Ja iepirkums sastāvēja no vairākām daļām, pārbaudiet, vai esat aizpildījuši prasības datu formas visām daļām.

  • Vēlreiz pārliecinieties, ka visām prasībām, kurām tas nepieciešams, ir pievienoti korekti sagatavoti dokumenti.

  • Varat vēlreiz izsvērt un, ja nepieciešams, mainīt sākotnējo izvēli par to, kurām iepirkuma daļām iesniegsiet piedāvājumu.

Pirms iesniegšanas

Pirms iesniegšanas varat lejupielādēt savu sagatavoto piedāvājumu un vēlreiz to pārskatīt.

Piedāvājuma iesniegšana