37/55

3.13. Piedāvājuma datu norādīšana, ja ir paredzēts ESPD

3.13.7. Darbības ar ESPD veidnēm

Ja veidojot piedāvājumu, jau vienreiz esat aizpildījuši ESPD prasību datus, tos iespējams izmantot atkārtoti – sistēmā ģenerējot xml datni un saglabājot to. Turpmākajos piedāvājumos ESPD datus varēs ielasīt no xml datnes, nepieciešamības gadījumā tos labot vai aktualizēt.

Lai veiktu datu saglabāšanas darbību:

 • Atveriet piedāvājuma šķirkli Iesniegšana.

 • Tā apakšējā daļā nospiediet pogu Saglabāt ESPD atbildes datni.

 • Tiek atvērts uznirstošais logs Ģenerēt ESPD XML datnes.

 • Ja piedāvājumā tika iekļautas vairākas ESPD atbildes, ģenerējot xml datni, pārliecinieties, vai atzīmēta izvēles rūtiņa tā piegādātāja ieraksta rindiņā, kura atbildes datni saglabāsiet un nospiediet pogu Ģenerēt un saglabāt ESPD atbildi.

Tiek ģenerēta XML formāta datne, kura automātiski tiek saglabāta šķirklī Dokumenti.

Pēc datu veiksmīgas ielasīšanas tie būs izmantojami atkārtoti – jauna iepirkuma šķirkļa Daļas izvēršamajā blokā Piedāvājuma sagatavošana sistēmā, nospiežot pogu Ielasīt ziņas no ESPD un norādot iepriekš saglabāto xml datni.

Ja vēlaties ievadītos ESPD datus saglabāt Jūsu datora mapē, veiciet datu saglabāšanas darbību:

 • Atveriet piedāvājuma šķirkli Daļas.

 • Izvēršamajā blokā Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības nospiediet pogu image88.png .

 • Tiek atvērts uznirstošais logs Ģenerēt ESPD XML datnes, kurā nospiediet pogu image89.png .

 • Tiek ģenerēta XML formāta datne.

 • Lai to lejupielādētu, atkārtoti noklikšķiniet uz pogas image88.png .

 • Uzklikšķiniet uz ikonas Lejupielādēt datni. image90.png

Tiek veikta lejupielādes darbība. Parasti lejupielādētais fails tiek saglabāts Jūsu datora noklusējuma mapē Downloads (lejupielādes), ja datora konfigurācijas parametros nav iestatīts citādi.

Ērtākai lietošanai ESPD atbildes datni saglabājiet šķirklī Dokumenti.

 • Izvēršamajā blokā ESPD saraksts uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

 • Tiek atvērts logs ESPD atbildes sagatavošana, kura izvēršamajā blokā ESPD atbilde nospiediet pogu Izvēlēties datni (Choose File), sameklējiet to un nospiediet pogu Atvērt (Open).

 • Ja augšupielādes darbība bija veiksmīga, nospiediet pogu Turpināt.

Darbības ar ESPD veidnēm

Ja piedāvājumā tika iekļautas vairākas ESPD atbildes, ģenerējot xml datni, pārliecinieties, vai atzīmēta izvēles rūtiņa tā piegādātāja ieraksta rindiņā, kura atbildes datni saglabāsiet.

ESPD

Veidnes