32/55

3.13. Piedāvājuma datu norādīšana, ja ir paredzēts ESPD

3.13.2. Pretendenta un saistīto piegādātāju īpašās pazīmes

Ja iepirkuma datos ir iekļauti ESPD izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības, veidojot piedāvājumu, norādiet pretendenta un saistīto piegādātāju īpašās pazīmes.

Lai to veiktu:

  • Atveriet piedāvājuma projektu.

  • Šķirkļa Pretendents izvēršamajā blokā Pretendenta un saistīto piegādātāju īpašās pazīmes uzklikšķiniet uz plus zīmes ikonas image45.png .

  • Tiek atvērts uznirstošais logs Pretendenta un saistīto piegādātāju īpašās pazīmes, kurā laukos Piegādātājs un Uzņēmuma statuss vērtības jau aizpildītas ar informāciju no Organizācijas datiem. Ja statuss ir mainījies, lauka Uzņēmuma statuss vērtību var labot – no saraksta izvēloties aktuālo vērtību.

  • Nospiediet pogu image76.png .

  • Tiek atvērts brīdinājuma logs, kurā nospiediet pogu image77.png .

Tagad izvēršamajā blokā Pretendenta un saistīto piegādātāju īpašās pazīmes redzama ievadītā informācija. Nepieciešamības gadījumā to var labot vai dzēst.

Pretendenta un saistīto piegādātāju īpašās pazīmes

Ja organizācijas datos tika mainīta informācija par īpašām pazīmēm, izvēršamā bloka Pretendenta un saistīto piegādātāju īpašās pazīmes dati jāaktualizē – jāatver atkārtoti un no jauna jāielasa.

ESPD

Piegādātāju īpašās pazīmes

Saistītie piegādātāji