33/55

3.13. Piedāvājuma datu norādīšana, ja ir paredzēts ESPD

3.13.3. Prasību datu manuālā ievade

Lai ievadītu ESPD prasību datus, rīkojieties līdzīgi, kā ievadot jebkurus citus prasību datus.

  • Atveriet piedāvājuma projekta šķirkli Daļas.

  • Uzklikšķiniet uz izvēršamā bloka Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības nosaukuma un pēc tam uz prasību grupas hipersaites. image80.png

  • Tiek atvērts prasību saraksts, prasības rindiņas labajā malā uzklikšķiniet uz~~ image81.png ikonas.

  • Tiek atvērts konkrētās prasības datu ievades logs, kurā ierakstiet prasīto informāciju.

  • Pēc datu ievades nospiediet pogu image82.png .

  • Tagad prasības rindiņas laukā Prasība pabeigta redzama īpaša atzīme image83.png .

Prasību datu ievade un saglabāšana, ievadot datus manuāli

Izslēgšanas iemesliem jau ir pievienota noklusējuma vērtība . Ja tas atbilst patiesībai, atliek tikai nospiest pogu Saglabāt kā pabeigtu.

ESPD

Prasību datu ievade

Prasību datu saglabāšana