34/55

3.13. Piedāvājuma datu norādīšana, ja ir paredzēts ESPD

3.13.4. Prasību datu ievade, ielasot no reģistriem

Atsevišķu prasību datus iespējams ielasīt no reģistriem. Tas nozīmē, ka lauku vērtības tiks automātiski aizpildītas ar reģistros esošajiem datiem.

Lai ielasītu ESPD prasības datus no reģistriem:

 • Atveriet piedāvājuma projekta šķirkli Daļas.

 • Izvēršamajā blokā Piedāvājuma sagatavošana sistēmā nospiediet pogu image84.png .

 • Tiek atvērts brīdinājuma logs ar informāciju, kurā nospiediet pogu Turpināt.

 • Izvēršamajā blokā Piedāvājuma sagatavošana sistēmā redzama neaktīva poga Ielasa ziņas no reģistriem, kas norāda, ka datu iegūšana no reģistriem ir laikietilpīgs process, tas var aizņemt līdz pat 24 stundām.

 • Pēc tam, kad ielasīšanas process ir beidzies, prasību dati tiek automātiski aizpildīti ar reģistros esošo informāciju.

 • Atveriet prasības datu ievades logu, pārliecinieties, vai informācija ir korekta un nospiediet pogu image82.png .

Tagad prasības rindiņas laukā Prasība pabeigta redzama īpaša atzīme image83.png .

Ja piegādātājs ir veicis darījumus e-pasūtījumos Elektronisko iepirkumu sistēmā, tad datus par veiktajām piegādēm var ielasīt no sistēmas.

 • Uzklikšķiniet uz zīmuļa ikonas prasības rindiņas labajā malā.

 • Tiek atvērts konkrētās prasības datu ievades logs.

 • Izvēršamajā blokā Atbilstība atlases prasībai norādiet vērtību Automātiski (EIS piegādes).

 • Uzklikšķiniet uz pluszīmes ikonas.

 • Ievadiet E-pasūtījumu kataloga vai kategorijas vai Vispārīgās vienošanās pozīcijas numuru. Uzklikšķiniet uz ikonas ar bultiņām un pārbaudiet, vai dati ievadīti korekti.

 • Pēc tam nospiediet pogu Pieprasīt ziņas no e-pasūtījumu sistēmas.

 • Tiek atvērts sistēmas brīdinājuma logs, kurā nospiediet pogu Turpināt.

 • Pēc veiksmīgas datu ielasīšanas no EIS saglabājiet prasību kā pabeigtu.

Prasību datu ievade un saglabāšana, ielasot datus no reģistriem

Lai varētu ielasīt datus no reģistriem, lietotājam jābūt piešķirtai lomai Piegādātāja izziņas pieprasītājs.

ESPD

Prasību datu ievade

Prasību datu saglabāšana