35/55

3.13. Piedāvājuma datu norādīšana, ja ir paredzēts ESPD

3.13.5. Ievadīto prasību datu pārbaude vai to dzēšana

Lai pārbaudītu, vai visas ESPD prasības ir aizpildītas korekti un atzīmētas kā pabeigtas:

  • piedāvājuma šķirkļa Daļas izvēršamajā blokā Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības uzklikšķiniet uz hipersaites Pārbaudīt un atzīmēt izslēgšanas un atlases prasības kā pabeigtas;

  • tiek atvērts brīdinājums, ka pārbaudes process var aizņemt vairākas minūtes, nospiediet pogu image85.png ;

  • tiek sākts prasību pārbaudes process;

  • pēc piedāvājuma pārbaudes tiek atvērts Piedāvājuma pārbaudes rezultātu logs, kura augšējā daļa uz zila fona redzama kopsavilkuma informācija – cik prasības ir pabeigtas, cik prasības ir ar brīdinājumu un cik – ar kļūdu.

Saraksta veidā redzamas tās prasības, kuras nepieciešams ievadīt vai labot.

Lai atvērtu prasības datus, uzklikšķiniet uz image86.png ikonas prasības rindiņas labajā malā – ja nepieciešams, veiciet labojumus un saglabājiet prasību kā pabeigtu.

Ērtāks veids, kā caurskatīt un labot visu prasību datus, ir uzklikšķinot uz hipersaites Sākt caurskati un labošanu.

  • Tiek atvērts pirmās neaizpildītās vai labojamās prasības logs, kurā veiciet nepieciešamās darbības, lai prasība būtu aizpildīta korekti. Pēc tam nospiediet pogu image87.png .

  • Notiek automātiska pāreja uz nākamās prasības datiem, veiciet analogas darbības.

  • Pēc visu prasību caurskatīšanas un labošanas vai aizpildīšanas, piedāvājuma pārbaudes rezultātu loga augšpusē redzams paziņojums, ka dati veiksmīgi saglabāti un katras prasības ieraksta rindiņā redzama informācija, ka prasības dati jau ir laboti.

Ja ir nepieciešams atkārtoti pārliecināties, vai visas prasības ir aizpildītas, tad pārbaude ir jāiniciē atkārtoti.

Lai dzēstu visas izslēgšanas un atlases prasībās norādītās vērtības:

  • piedāvājuma šķirkļa Daļas izvēršamajā blokā Izslēgšanas nosacījumi un atlases prasības uzklikšķiniet uz hipersaites Dzēst izslēgšanas un atlases prasībās norādītās vērtības;

  • tiek atvērts brīdinājuma logs, kurā nospiediet pogu image85.png .

Kā redzams, prasībās ievadītās vērtības tika dzēstas un prasības vairs nav atzīmētas kā pabeigtas.

Ievadīto prasību datu pārbaude vai to dzēšana

Ja nepieciešams atjaunot ekrānformu, lai skatītu aktualizētās vērtības, nospiediet tastatūras taustiņu F5.

Piedāvājuma pārbaude

Saglabāt kā pabeigtu