38/132

3.11. Apstiprināta iepirkuma publicēšana un izsludināšana

Lai publicētu apstiprinātu iepirkumu:

  • Atveriet konkrētā iepirkuma šķirkli Pamatdati.

  • Formas apakšējā daļā nospiediet pogu image75.png .

  • Tiek atvērts logs Izsludināšana, kurā nospiediet pogu image76.png .

  • Iepirkuma pamatdatos redzams, ka statuss ir nomainīts uz Nosūtīts publicēšanai.~~ image77.png

Poga Publicēt iepirkumu EIS kļūst pieejama brīdī, kad paziņojums par līgumu no EIS ir nosūtīts uz IUB, un iepirkums atrodas statusā Nosūtīts publicēšanai.

Šīs pogas funkcija ir nodrošināt iepirkuma procedūras publicēšanu EIS tajā gadījumā, ja pēc paziņojuma nosūtīšanas uz IUB automātiska publicēšana EIS nav notikusi.

Automātiskā publicēšana EIS var nenotikt šādos gadījumos:

  • notikusi EIS vai IUB sistēmu sadarbības kļūda, un atbilde IUB sistēmā ir publicēta, bet EIS nav saņemta;

  • saņemta atbilde no IUB sistēmas, bet atbildē dati (piemēram, piedāvājumu iesniegšanas termiņš) ir tikuši mainīti un atšķiras no EIS esošajiem datiem.

Šādos gadījumos pasūtītājam, lai iepirkuma procedūra tiktu nopublicēta EIS, ja nepieciešams, veicot atbilstošus labojumus iepirkuma procedūras datos, jānospiež poga Publicēt iepirkumu EIS.

Apstiprināta iepirkuma publicēšana un izsludināšana

Automātiska iepirkuma datu sūtīšana uz IUB notiek, ja šķirklī Pamatdati nav atzīmēta izvēles rūtiņa Atslēgt automātisku paziņojumu sūtīšanu uz EIS. Pēc IUB apstiprinājuma saņemšanas iepirkuma statuss mainās uz Izsludināts.

Apstiprināts iepirkums

Izsludināšana