102/132

5.12. Apstiprināta iepirkuma publicēšana un izsludināšana

Lai publicētu apstiprinātu iepirkumu:

  • Atveriet konkrētā iepirkuma šķirkli Pamatdati.

  • Formas apakšējā daļā nospiediet pogu image75.png .

  • Tiek atvērts logs Izsludināšana, kurā nospiediet pogu image76.png .

  • Ja iepirkuma pamatdatos tika atslēgta automātiska paziņojumu sūtīšana uz IUB, tad iepirkuma statuss ir nomainīts uz image154.png .

Apstiprināta DIS iepirkuma publicēšana un izsludināšana

Automātiska iepirkuma datu sūtīšana uz IUB notiek, ja šķirklī Pamatdati nav atzīmēta izvēles rūtiņa Atslēgt automātisku paziņojumu sūtīšanu uz EIS. Tikai pēc IUB apstiprinājuma saņemšanas iepirkuma statuss mainās uz Izsludināts.

Apstiprināts iepirkums

Izsludināšana