117/132

5.22. Vienkāršotā rezultātu ievade

Pēc tam, kad iepirkumu komisija ir veikusi piedāvājumu atvēršanu, iepazinusies ar piedāvājumiem un veikusi to ārpus sistēmas izvērtēšanu, kā arī pieņēmusi lēmumu par iepirkuma vai tā daļu rezultātiem, veiciet rezultātu ievadīšanu EIS (kā veikt piedāvājumu atvēršanu skatiet 3.17. Saņemto piedāvājumu atvēršana).

  • Iepirkuma šķirkPiedāvājumi, atveriet šķirkli Vērtēšana un nospiediet pogu image126.png .

  • Atvērtajā logā atbilstošās daļas/daļu rindiņā atzīmējiet izvēles rūtiņu un nospiediet pogu image127.png

  • Iepirkuma daļas izvēršamajā blokā uzklikšķiniet uz hipersaites image128.png Piešķirt līguma slēgšanas tiesības.

  • Atzīmējiet izvēles rūtiņas to pretendentu rindiņas sākumā, kuriem tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un saglabājiet ievadīto informāciju, nospiežot pogu Saglabāt. Pretendenta rindiņas kolonā Rezultāts tiek attēlota īpaša ikona. Ja piedāvājumu izvēles metode bija Saimnieciskā izdevīguma vērtēšana, varat ievadīt piešķirto punktu skaitu. Saglabājiet ievadīto informāciju, nospiežot pogu Saglabāt.

  • Lai ievadītos rezultātus apstiprinātu, nospiediet pogu image129.png , atzīmējiet izvēles rūtiņu tai iepirkuma daļai, kurai rezultātu ievadījāt, un norādiet lēmuma pieņemšanas datumu.

  • Pēc tam vēlreiz nospiediet pogu image129.png .

  • Pēc rezultātu apstiprināšanas iepirkuma daļas statuss tiek mainīts uz Līgums piešķirts. Savukārt iesniegto piedāvājumu statuss tiek manīts uz Novērtēts (piešķirts līgums) vai Novērtēts (nav piešķirts līgums).

Vienkāršotā rezultātu ievade

Veicot vienkāršoto rezultātu ievadi, nav iespējams norādīt komisijas locekļu individuālo vērtējumu, EIS tiek ievadīts komisijas kopējais vērtējums.

Vērtēšana

Vienkāršotā rezultātu ievade